KKKPõhitõedArticle

Minu tooted ei kattu ühegi ShopMania kategooriaga. Kas saan siiski tooteid lisada?

Me ei saa garanteerida, et need lisatakse, kuid on parem, kui proovid. Sul ei ole kindlasti midagi kaotada, kui registreerid oma kaupluse ShopMania süsteemis!

Pead võtma arvesse, et mõned kategooriad ei ole kuvatud, kuna puuduvad seda tüüpi tooted. Kui need kategooriad ei eksisteeri, saame need lisada, kui need on huvipakkuvad.

Halvimal juhul teavitame Sind, et Sinu toodete lisamine ei ole võimalik ning lisame Sinu tooted siis, kui meil on uued kategooriad või, kui leiame alternatiivse lahenduse.

Loetletud: Põhitõed, Registreerimise probleemid