KKKPõhitõedArticle

Mul on veebileht ja soovin saada partneriks! Millised tingimused pean täitma ja mida tegema?

Et saada ShopMania partneriks ja lisada oma tooted süsteemi, pead vaid registreerima Liitu Merchant Programmiga lehel.

Need on tingimused, mille alusel saad liituda ShopMania süsteemiga:

- Sul peaks olema virtuaalne kauplus (e-pood), funktsionaalne ja kõigile külastajatele kättesaadav;
- kauplus peab kuuluma legaalselt registreeritud ettevõttele; ettevõtte info peab olema kodulehel märgitud nagu ka kontakt informatsioon;
- lehel kasutatud keel peab olema selle riigi ametlik keel, kus koduleht tegutseb (ka ShopMania lehega sama);
- toote hinnad peavad olema nähtavad kõigile külastajatele, ilma eelneva registreerimise vajaduseta või taotlusepõhise hinnapakkumiseta;
- lehel kasutatud valuuta peab olema selle riigi ametlik valuuta, kus koduleht tegutseb (ka ShopMania lehega sama).

Jätame omale õiguse süsteemi mitte aktsepteerida järgmiseid lehti:

- kaupluse duplikaat (sama kauplus erinevates versioonides);
- kauplused, millel ei ole esitletud kaup laos;
- kauplused, mis müüvad vaid üht toodet;
- kauplused, millel puuduvad selgesõnalised hinnad, postitamise ja tagastamise poliitikad;
- kauplused, mis ei vasta üldisele kvaliteedi ja kasutatavuse standartile;
- kauplused, mis kasutavad domeeni nimesi, mis alles hiljuti registreeritud.

Loetletud: Põhitõed, Kulud ja kohustused